Najważniejsi są ludzie

Richard Branson powiedział, że motorem każdego biznesu są ludzie – pracownicy. Nie tylko budują firmę, ale i są firmą. Dokonania firm z grupy Bransona i jego filozofia są z pewnością znane każdemu nowoczesnemu managerowi czy właścicielowi, a utrzymywanie właściwych relacji z pracownikami, to jedno z ważniejszych zadań każdej organizacji.

W Kancelarii Klisz i Wspólnicy uważamy, że podstawą właściwych relacji są jasne i zgodne z prawem oraz kodeksem pracy zasady ustalone przez pracodawcę i przestrzegane przez pracowników. Dlatego pomagamy pracodawcom w opracowaniu tych zasad oraz egzekwujemy ich obowiązywanie wobec zatrudnionych.

Brak zasad lub ich niewłaściwe wdrożenie to nie tylko straty finansowe w postaci grzywien nakładanych przez Inspekcję Pracy, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żądań odszkodowawczych samych pracowników, czy odejścia najważniejszych klientów do konkurencji.

To także punkt zapalny, który może spowodować odejście Twoich najlepszych ludzi, bez których – jeśli wierzyć Bransonowi – kończy się każdy biznes.

Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Nasza oferta

Doradztwo prawne dla Pracodawców i Kierowników Działów Kadr

Doradzamy w ramach bieżących konsultacji (ustnych, telefonicznych lub mailowych) oraz sporządzamy opinie i analizy prawne dotyczące wszelkich zagadnień związanych z prawem pracy m.in dot. czasu pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców i pracowników.

Dokumentacja pracownicza

Przygotowujemy, redagujemy i opiniujemy wzory umów o pracę, umów o zakazie działalności konkurencyjnej, regulaminów pracy, wynagradzania, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę oraz inne dokumenty wykorzystywane przez pracodawcę w stosunkach pracy.

Sprawy sądowe przeciwko pracownikom

Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych przed sądem pracy we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy m. in. o zapłatę wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, ryczałtów i diet, o odszkodowanie z tytuły rozwiązania umowy o prace z naruszeniem prawa, o odprawę, naruszenie przez pracowników zakazu konkurencji w czasie i po rozwiązaniu stosunku pracy.

Negocjacje z pracownikami (spory zbiorowe)

Bronimy praw pracodawców w czasie rozmów i negocjacji z pracownikami i organizacjami pracowników (związki zawodowe) w zakresie sporów związanych z indywidualnym lub zbiorowym prawem pracy.

Spory z ZUS

Występujemy jako pełnomocnicy pracodawców przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także w sprawach sądowych wszczętych na skutek odwołania od wydanych decyzji ZUS.

Zwalnianie i zatrudnianie pracowników

Wspieramy pracodawców w zakresie formalnej analizy i przygotowania dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, ponieważ są to dwa kluczowe elementy dotyczące stosunku pracy.

Ochrona danych osobowych

Prowadzimy wdrożenia rozwiązań wymaganych przez RODO w zakresie danych osobowych kontrahentów oraz pracowników

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Przygotowujemy naszych Klientów na wypadek nieuczciwych praktyk ze strony pracowników i byłych pracowników zabezpieczając strategiczne tajemnice firmy i zapewniając im bezpieczeństwo.

O Kancelarii

Jesteśmy zespołem prawników specjalizujących w obsłudze prawnej Pracodawców, w szczególności z zakresu prawa pracy.

Codziennością są dla nas spory sądowe w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych, a także rozpatrywanie bieżących problemów pracodawców.

Dzięki temu dysponujemy zestawem sprawdzonych rozwiązań prawnych możliwych do zaimplementowania u większości podmiotów zatrudniających pracowników. Specjalizacja w prawie pracy pozwala nam każdego dnia doskonalić warsztat pracy i posiadane umiejętności.

Liderem zespołu jest adwokat Iwo Klisz, były wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Prelegent na konferencjach biznesowych poświęconych prawu pracy, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy w czasopismach branżowych oraz na portalach internetowych.

Nasza Kancelaria znajduje się we Wrocławiu, natomiast duża cześć naszych Klientów ma siedziby poza Wrocławiem np. w Poznaniu, Katowicach, Zielonej Górze, Legnicy, Bolesławcu czy w Lesznie.

Teraz w dobie autostrad i internetu odległość nie jest już żadnym problemem. Dlatego, jeśli Twoja firma znajduje się w okolicach powyżej wskazanych miejscowości z pewnością będziemy mogli efektywnie współpracować.

 

Skontaktuj się z nami

Nasze biuro

ul. Joachima Lelewela 23/7

53-505 Wrocław

Dane kontaktowe

tel : 71 740 50 00

Godziny otwarcia

PON – PIT 08:30 – 16:30

Już po godzinach?
Wyślij numer telefonu
Oddzwonimy!